M-Dent Przychodnia Dentystyczna Monika Kurowska

W tym zakresie istnieje cały szereg zabiegów począwszy od usunięcia zęba przez resekcję, hemisekcję korzenia zęba aż po operacyjne podniesienie dna zatoki szczękowej w celu uzyskania miejsca na implant.

Zabieg wszczepienia implantu: może odtwarzać jeden brakujący ząb lub odtwarzać funkcje i estetykę w bezzębnej szczęce przez zapewnienie utrzymania protez a nawet pozwolić na wykonanie uzupełnienia stałego.

Proces implantacji jest dwufazowy:

1. Wszczepienie implantu                                                         

 

 2.Odbudowa protetyczna na implancie